AI chat is niet alleen een uitdaging voor het onderwijs, maar ook voor de studenten. Want mondeling toetsen of presenteren is een nachtmerrie bij spreekangst.

AI chat maakt het durven presenteren belangrijker dan ooit tevoren. Studenten moeten vandaag de dag meer dan ooit goed kunnen presenteren. Er zullen veel studenten in hun handen wrijven bij deze kans. Er zullen evenveel studenten wakker liggen of met angstzweet uit een nachtmerrie ontsnappen.

De opmars van Artificial Intelligence (AI) maakt het mogelijk om een thesis te laten schrijven, met als gevolg dat er meer situaties komen waarin studenten hun kennis en vaardigheden moeten presenteren. Het onderwijs gaat veranderen, een antwoord op de (kunstmatig geschreven) documenten is het mondeling toetsen. De student zal dus moeten kunnen verwoorden en kunnen verdedigen wat op papier staat.

Spreekangst – ook wel ‘Glossophobia’ – is een veel voorkomende angst, zowel onder jongeren als oudere professionals.

Stemmingmakers (het onderzoeksbureau van Scholieren.com) en RTL Nieuws vroegen in 2019 707 jongeren tussen de 12 en 19 jaar anoniem over het spreken in het openbaar. “Als ik voor een groep moet spreken, slaap ik de nacht ervoor maximaal maar drie uur”, is een van de reacties. Uit de peiling blijkt dat 75,9 procent van de jongeren tussen de 12 en 19 jaar aangeeft nerveus te worden van spreken voor een groep.

Wij horen van onze deelnemers aan onze training De Moed om te Spreken dat het niet durven spreken voor een groep een grote last is. Omdat schaamte hierin een rol speelt, is het niet eenvoudig om het gesprek erover op gang te brengen. Wij vinden het daarom belangrijk dat dit probleem onder de aandacht wordt gebracht.

Met oefenen, trainen en het bespreekbaar maken is spreekangst beheersbaar te krijgen en om te buigen naar een activiteit waar je gezonde wedstrijdspanning bij voelt.

Nu we minder gaan schrijven (AI neemt dat stuk over), maar meer moeten gaan vertellen ofwel ‘presenteren’, wordt de mondelinge communicatievaardigheid dus extra belangrijk.

Dat is iets waar scholen en organisaties mee aan de slag moeten gaan. Dan blijft leren / onderwijs veilig en kan iedereen mee blijven doen!