Paniek en spreekangst zijn twee verschillende, maar wel gelijksoortige voorkomende angsten.

  • Paniek is een plotselinge overweldigende angst die wordt gekenmerkt door een gevoel van hulpeloosheid en een verhoogde hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid en trillen.
  • Spreekangst, aan de andere kant, is een angst die specifiek is voor het spreken in het openbaar of voor een publiek en kan ook resulteren in paniekaanvallen.

Er zijn verschillende oorzaken voor paniek en spreekangst, waaronder biologische, psychologische en omgevingsfactoren.

Een van de biologische oorzaken van paniek en spreekangst is de aanwezigheid van een angst. Mensen met een angst(stoornis) hebben overmatige en irrationele angstgevoelens en fysieke reacties op bepaalde situaties, waaronder spreken in het openbaar. Deze fysieke reacties kunnen een verhoogde hartslag, zweten, beven en kortademigheid zijn.

Een andere biologische oorzaak kan te maken hebben met de overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel. Dit systeem is verantwoordelijk voor de “vecht-of-vlucht” -reactie die ons lichaam in staat stelt om te reageren op stressvolle situaties. Bij mensen met paniek en spreekangst kan het sympathische zenuwstelsel echter overactief zijn, waardoor de reactie te groots wordt.

Psychologische factoren kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van paniek en spreekangst. Mensen die bang zijn om in het openbaar te spreken, hebben vaak negatieve gedachten over hun eigen vermogen om goed te presteren. Deze gedachten kunnen versterkt worden door eerdere ervaringen waarin de persoon misschien niet goed heeft gepresteerd tijdens een spreekbeurt. De angst voor het maken van fouten of het gevoel te worden beoordeeld kan ook bijdragen aan de angst voor spreken in het openbaar.

Een andere psychologische factor die kan bijdragen aan paniek en spreekangst is sociale angst. Dit is een situatie waarbij mensen zich angstig en ongemakkelijk voelen in sociale situaties. Dit kan zich uiten in een angst voor spreken in het openbaar omdat dit als een potentieel ‘sociaal ongemakkelijke situatie’ kan worden gezien.

Omgevingsfactoren kunnen ook bijdragen aan paniek en spreekangst. Een voorbeeld hiervan is als iemand in het verleden is blootgesteld aan vervelende ervaringen in het openbaar spreken. Dit kan leiden tot een intense angst voor het spreken in het openbaar in de toekomst.

Ook kan stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van paniek en spreekangst. Mensen die veel stress ervaren in hun dagelijks leven, kunnen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van deze angsten. Stress kan de fysieke reacties op angst versterken en het moeilijker maken om ermee om te gaan.

Je ziet dat er veel overeenkomsten zijn in het gevoel dat je kunt krijgen door een paniekaanval of het moeten praten voor een groep mensen. Het is gewoon ook een veel voorkomende angst, waar zeker iets tegen te doen is. Erover praten en jezelf er zeker niet voor schamen is al een hele belangrijke oplossing.

Mensen met spreekangst denken vaak (dat horen wij tenminste terug in onze training) dat zij de enige zijn. Dat klopt niet, veel mensen hebben last van (erge) stress en zenuwen voordat ze een presentatie moeten geven.

Je kunt de angst aanpakken, zodat het je niet langer hoeft te belemmeren in je dagelijkse leven. Overweeg daarom eens om onze training De Moed om te Spreken te volgen.

Lees op onze website in de reviews wat de spreekangst training voor onze deelnemers heeft betekend. Wil je meer informatie over de training neem dan vrijblijvend contact op!